Služby

Hlavný predmet činnosti:

 • Modernizácia zariadení pre tepelné spracovanie
 • Rekonštrukcia a renovácia použitých zariadení,
 • Zabezpečenie prepravy tepelného zariadenia až po jeho samotné spúšťanie do prevádzky,
 • Opravy a výmeny výmuroviek zariadení pre tepelné spracovanie,
 • Inovácie a opravy zavážacích vozíkov, rozvodných skríň, manipulačných stojanov s plynmi,
 • Servis a údržba zariadenia pre zníženie nákladov tepelného spracovania.,
 • Realizácia a montáž distribučných sieti plynov k zariadeniu tepelného spracovania,
 • Poskytnutie zamestnancov firmy EKOPIS, s.r.o. k samotnému výkonu tepelného spracovania.
 • Výmena a oprava rôznych časti zariadenia tepelného spracovania.
 • Dodáva a renovuje vodné chladiace recirkulačné systémy,
 • Úprava stavby zo zameraním na strojársku výrobu so špecializáciou na prevádzky tepelného spracovania kovov.
 • Kompletná elektroinštalácia zariadenia tepelného spracovania.
 • Nastavovanie spaľovanie horákov
 • Kompletná izolácia zariadení tepelného
 • spracovania

Podporný predmet činnosti:

 • Montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania
 • Montáž, oprava, servis a kontrola protipožiarnych výplní a uzáverov stavebných otvorov,
 • Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
 • Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t
 • Výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení,
 • Výroba chladiacich, ventilačných a filtračných zariadení,
 • Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov, batérii,
 • Výroba a hutnícke spracovanie kovov,
 • Prípravné práce k realizácii stavby,
 • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien,