Úvod

Spoločnosť EKOPIS, s.r.o. vznikla transformáciou právnej formy z fyzickej osoby na právnicku osobu v máji 2013. Avšak konateľ tejto spoločnosti, Andrej Piskura , zabezpečuje kvalifikovaný servis zariadení tepelného spracovania už od roku 2000. V súčasnosti vystupuje ako špecializovaná firma pre služby a expertízy z odboru tepelného spracovania. Spoločnosť zabezpečuje úplný servis a údržbu zariadení, čo sa týka aj dodávky a montáže, až po samotné spúšťanie zariadení do prevádzky. EKOPIS, s.r.o., ponúka široký profil ponúkaných služieb, ktoré sa zaoberajú technológiou tepelného spracovania kovov a ocelí v špecializovaných prevádzkach. Firma EKOPIS, s.r.o., funguje ako pružná zložka, ktorá rieši a realizuje funkčné opravy po vzniknutých havarijných stavoch a zároveň navrhuje predchádzanie možným problémom. Zároveň renovuje používané zariadenia tepelného spracovania za účelom úspory nákladov a tiež dodáva nové komponenty, čím modernizuje technológiu tepelného spracovania. EKOPIS, s.r.o., poskytuje svoje služby a dodáva výrobky už mnohým prevádzkam tepelného spracovania, kaliarňam. Zabezpečuje tiež servis na rôzne typy a značky zariadení tepelného spracovania ako:

  • Šachtové pece,
  • Viacúčelové pece na cementovanie, kalenie a žíhanie,
  • Vákuové pece,
  • Priebežné agregáty,
  • Zariadenia na výrobu ochranu atmosféry